VOLNĚ LOŽENÉ MATERIÁLY

Kůrový mulč
Působí dekorativně, zabraňuje růstu plevelů a odpařování vláhy z půdy.
Upravená smrková drcená kůra.
Frakce: 2 až 8 cm


Dekorační kůrový mulč
Speciálně připravená modřínová kůra, poskytující vysoce dekorativní a estetický účinek.
Tříděná modřínová kůra.


Mulč na růže světlý
Tříděná modřínová kůra. Zabraňuje prorůstání plevelů, udržuje teplo a vlhko, chrání před mrazem, příznivě ovlivňuje tvorbu humusu.
Frakce: 0 až 2 cm


Trávníková zemina - Zemina pro zakládání trávníků

Volně ložená trávníková zemina je vhodná pro výsev trávníků či podklad pro pokládku trávníkových koberců.

Lehce zpracovatelná, písčitá, dobře propustná pro vodu. Doporučujeme promíchat se stávající půdou.

Složení: zemina, různé druhy písků
Možnost dodání: volně ložená
Jednotka prodeje: 1 tuna
Orientační objemová hmotnost: 
1 m³ = cca 1,1 – 1,4 t v závislosti na počasí a vlhkosti

*Trávníkové zeminy nejsou chemicky upravovány ani propařovány. Mohou obsahovat plevele, či plevelné druhy trav. Nemusí být běžně skladem.


Zemina pro trávníky s kompostem - Zemina pro zakládání trávníků
Speciálně připravená a vytříděná zemina pro úpravu půdy před výsevem trávníků či podklad pro pokládku trávníkových koberců.Zrnitostní složení odpovídá normě DIN 18035/4. Lehce zpracovatelná, písčitá, dobře propustná pro vodu. Vhodné promíchat se stávající půdou.

Složení: zemina, kompost, různé druhy písků
Jednotka prodeje: 1 tuna
Možnost dodání: volně ložená
Orientační objemová hmotnost 
1 m³ = cca 1 – 1,2 t v závislosti na počasí a vlhkosti

*Trávníkové zeminy nejsou chemicky upravovány ani propařovány. Mohou obsahovat plevele, či plevelné druhy trav. Nemusí být běžně skladem.


Realizační zemina – zemina pro zakládání zeleně
Upravený substrát, který neobsahuje rašelinu, vhodný pro výsadby stromů a keřů. Lehce zpracovatelný s dobrou propustností pro vodu. Obsahuje základní živiny. Substrát těžšího charakteru.

Složení: zemina, kompost
Prodejní jednotka: 1 m3
Orientační objemová hmotnost: 
1 m³ = cca 1 t


Trávníkový substrát (zakládací)
Vhodný pro zakládání travních ploch výsevem nebo trávníkovými koberci.

Podporuje kvalitní klíčení a růst travního osiva, udržení živin a dobrou propustnost vody. Je výborný pro regenerační dosévání poškozených míst

Složení: zemina, různé druhy písků

Orientační objemová hmotnost: 
1 m³ = 550 kg


Zahradnický substrát
Substrát vhodný pro výsadby okrasných stromů a keřů. Lehce zpracovatelný, dobře propustný pro vodu. Základní vyhnojení a upravené pH.

Složení: Díky složení nejkvalitnějších typů rašelin a kůrového humusu je zajištěno optimální provzdušnění kořenového balu.

Orientační objemová hmotnost: 
1 m³ = 400 kg