VOLNĚ LOŽENÉ MATERIÁLY

Kůrový mulč
Působí dekorativně, zabraňuje růstu plevelů a odpařování vláhy z půdy.
Upravená smrková drcená kůra.
Frakce: 2 až 8 cm

Dekorační kůrový mulč
Speciálně připravená modřínová kůra, poskytující vysoce dekorativní a estetický účinek.
Tříděná modřínová kůra.

Mulč na růže světlý
Tříděná modřínová kůra. Zabraňuje prorůstání plevelů, udržuje teplo a vlhko, chrání před mrazem, příznivě ovlivňuje tvorbu humusu.
Frakce: 0 až 2 cm

Zemina pro trávníky
Trávníková zemina je vhodná pro výsev trávníků či podklad pro pokládku trávníkových koberců.
Lehce zpracovatelná, písčitá, dobře propustná pro vodu, vhodné promíchat se stávající půdou.
Složení: ornice, různé druhy písků

Zemina pro trávníky s kompostem
Speciálně připravená a vytříděná zemina pro úpravu půdy před výsevem trávníků či podklad pro pokládku trávníkových koberců. 
Zrnitostní složení odpovídá normě DIN 18035/4. Lehce zpracovatelná, písčitá, dobře propustná pro vodu, vhodné promíchat se stávající půdou.
Složení: ornice, kompost, různé druhy písků.
Orientační objemová hmotnost 1 t = 1 m³

Realizační substrát
Substrát pro výsadby.
Upravený substrát vhodný pro výsadby stromů a keřů.
Substrát lehce zpracovatelný s dobrou propustností pro vodu, substrát neobsahuje rašelinu.
Obsahuje základní živiny.
Složení: ornice, kompost
Orientační objemová hmotnost
1 m³ - 900 kg

Zahradnický substrát
Substrát vhodný pro výsadby okrasných stromů a keřů.
Substrát je lehce zpracovatelný, dobře propustný pro vodu, základně vyhnojený s upraveným pH.
Orientační hmotnost
1m³ - 500 kg
Složení:
nejkvalitnější typy rašelin
kůrový humus